Folkehelsa fortjener bedre!

Alle kan gjøre litt, sier Sissel Haugslien som er ernæringsterapeut for utvalget for helse og omsorg i Lenvik kommune. Det har i folkehelseprofilen blitt lagt frem at befolkningen i Lenvik blir langt mer overvektige og sedate som følge av feilernæring. Tallene er ikke så ulike i fra kommuner som Tromsø, hvor trenden også er ganske tydelig. Det har blitt sett nærmere på folkehelseprofilene i kommunen Senja. Det har da blitt fokusert på blant annet selve graden det er gjennomført på, som eventuelt kan slå fast den negative fremveksten etter kommunesammenslåingen som skal være i 2020, sier Haugslien videre. Det er ikke mye som skal til for å sette i gang ulike tiltak som faktisk kan løse problemet.

En kvinne løper.

Nå kan du gjennom behandlingsformen fillere, behandles for arr eller merker etter akne hos Clinique Bellevue. Folkehelsekoordinatoren Karoline Sandberg og Steinar Konradsen som er assisterende kommunelege uttaler at noe må faktisk gjøres. Tiltak som har blitt satt frem til nå, har ikke hatt den effekten som har vært hensikten. Det må tenkes nyere, og det raskt. Da stilles spørsmålet om hvem det er som egentlig sitter på ansvaret siden folk sitter mer i ro og ikke minst blir tyngre? Er det snakk om staten, skolen, kommunen, butikkene, barnehagen eller den enkelte individ? Det har blant annet kommet frem til at dårligere resultater som vises i folkehelseprofilen er blant annet det høye sykefraværet i arbeidslivet og skolen. Et høyere antall kroniske sykdommer, uførhet, psykisk sykdom og mistrivsel. Det er hverken bra for individet eller kommuneøkonomien. Hva er det som skal forklarer selve begrepet, folkehelse? I følge helsedirektoratet så definerer de folkehelsa som befolkningens helsetilstand og det står for fordelelsen av helsen blant befolkningen, sier Haugslien. Beskrivelsene har basert seg på tall og målinger hvorav befolkningen ses på som helhetlig, sier hun videre. Det står ingenting om hvordan man påvirkes av overvekt og hvordan for lite fysisk aktivitet kan gi livsstilsykdommer.

Vi kan alle gjøre litt!

Epler med målebånd.

Det har blitt argumentert om nedleggelser av skoler og skolesammenslåinger har ført til at flere tar bussen enn å sykle på grunn av at det er lengre avstand fra hjemmet. Det observeres at foreldre kjører barna sine helt til inngangsdøra, sier Haugslien. Hva om alle innbyggere kunne selv gått frem for et dugnadsløft som angår folkehelsa? Ikke mye er det som må til, men så spørs det om man i det hele utfører det, sier hun videre. Det er dessuten tilgang til forskjellige typer med fysiske aktiviteter lokalt. Det er også den dag i dag større kunnskap om helse og ernæring enn noen gang. Man trenger bare å google etter svaret! Det er det vi er best til, å sitte på laptoppen for å google sunn mat og aktiviteter sier Haugslien. Artig hadde det vært dersom vi kan alle gjøre litt, for eksempel å gå en ekstra halvtime eller trene et par ekstra runder for bicepsene. Et annet forslag er å spare seg selv for sukkerinntaket til helgen. Dette ikke kun for forbedring av tall på Folkehelseprofilen, men også for sin egen del. Det burde man fortjene, sier Haugslien.

Leave a Reply

mts_truepixel